KP PSP Nisko: Ogłoszenie o zamównieniu

11 grudnia 2015 admin 0

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa […]

KP PSP Nisko: Ogłoszenie o zamówieniu

10 grudnia 2014 admin 0

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa […]

KP PSP Nisko: Ogłoszenie o zamówieniu

11 grudnia 2013 admin 0

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa paliw dla […]