Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył od dnia 1 lipca 2017 r. pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nisku – kpt. mgr. inż. Ireneuszowi Stafiejowi.

 

Uroczystość odbyła się 22 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Decyzje o powierzeniu obowiązków wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy bryg. Daniela Dryniaka oraz komendanta powiatowego PSP wNisku.

(fot. mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP Rzeszów)