Informacja dla OSP – szkolenie podstawowe strażaków ratowników

Bieżące informacje w zakresie szkoleń  dla członków jednostek OSP z terenu pow. niżańskiego znajdują się w zakładce Szkolenie OSP (menu górne).

Przypominam, że do egzaminu z części teoretycznej mogą przystąpić osoby, które ukończyły kurs e-learningowy i zdobyły stosowny certyfikat.