Pożegnanie ze służbą

31 lipca 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyła się uroczystość pożegnania bryg. mgr. inż. Zbigniewa Dudzika, dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, który przeszedł na zaopatrzenie emerytalne. W uroczystej zbiórce wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy, najbliższa rodzina oraz emeryci pożarnictwa.

Meldunek o zdaniu obowiązków dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej i zakończeniu służby w Państwowej Straży Pożarnej przyjął komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku st. bryg. mgr inż. Krzysztof Skrzypek

Bryg. Zbigniew Dudzik wspominając i podsumowując swoją długoletnią służbę w pożarnictwie złożył podziękowania przełożonym, współpracownikom oraz rodzinie za wsparcie podczas pełnionej służby.

Pan bryg. mgr inż. Zbigniew Dudzik służbę w PSP rozpoczął w 1994 r. jako słuchacz-kadet szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. W 1996 r. po ukończeniu SA w Krakowie podjął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nisku na stanowisku dowódcy zastępu. W maju 2000 r. ukończył studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i otrzymał pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana. W czerwcu 2000 r. został mianowany na stanowisko dowódcy zmiany, w lutym 2018 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy JRG, a następnie dowódcy JRG.
W trakcie całej służby zaangażowany był w rozwój sportu pożarniczego. Poświęcał wiele wysiłku i zaangażowania w krzewieniu kultury fizycznej wśród strażaków. Nieprzerwanie reprezentował KP PSP Nisko i województwo podkarpackie w zawodach sportowo – pożarniczych uzyskując bardzo dobre wyniki i zdobywając medale na Mistrzostwach Województwa i Polski. Efektem tej pracy były dwa mistrzostwa, rekord w ćwiczeniu bojowym i czołowe lokaty niżańskiej komendy w Mistrzostwach Województwa w Sporcie Pożarniczym. Kilkakrotnie przygotowywał reprezentację województwa do udziału w Mistrzostwach Polski zdobywając z nią m.in. pierwsze i trzecie miejsce w ćwiczeniu bojowym.
W trakcie służby w niżańskiej straży pożarnej był zaangażowany w działalność na rzecz społeczności lokalnej od wielu lat wspierając swoją wiedzą i doświadczeniem jednostki ochotniczych straży pożarnych z powiatu niżańskiego
Za swoją wzorową służbę był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał m.in.:
• Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę,
• Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
• Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa,
• Dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.