Wsparcie finansowe jednostek OSP – program Mały Strażak

W piątek 25 września br. w Komendzie Powiatowej PSP w Nisku odbyła się uroczystość podpisania i przekazania umów na wsparcie zadania realizowanego w ramach Programu „Mały Strażak”. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Bogusław Kida, Starosta Niżański Robert Bednarz, komendant powiatowy PSP Krzysztof Skrzypek oraz prezesi jednostek OSP z powiatu niżańskiego.

Umowy w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” na rok 2020 podpisali prezesi jednostek OSP Cholewiana Góra, Rudnik nad Sanem, Dąbrówka, Jeżowe, Glinianka, Kamionka Górna, Groble, Nowy Nart i Harasiuki.