O nas

Państwowa Straż Pożarna jest podstawową zawodową formacją ratowniczą w Polsce wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, dysponującą profesjonalnymi siłami przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi. Znowelizowana Ustawa „o Państwowej Straży Pożarnej z 1991r.” poszerzyła zakres zadań ratowniczych dla naszej formacji. Obecnie PSP jako organizator Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego organizuje i prowadzi działania gaśnicze oraz ratownicze w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego. Realizując postanowienia ustawy o krajowym ratownictwie medycznym na bazie obiektów Komendy Powiatowej PSP powstało zintegrowane Centrum Powiadamiania Ratunkowego realizujące zadania z zakresu ratownictwa medycznego. W obrębie tego sytemu działają również najlepiej wyposażone i wyszkolone jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszego powiatu

Do podstawowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku kierowanej przez Komendanta Powiatowego należy:
– organizowanie na terenie powiatu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
– dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ratowniczymi ochrony przeciwpożarowej powiatu poprzez PCPR,
– organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych,
– rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
– nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
– współdziałanie z ogniwami ZOSP RP w tym z Zarządem Powiatowym Związku.

Komenda Powiatowa swoim zasięgiem działania obejmuje miasto Nisko będące samorządową jednostką organizacyjną na prawach powiatu i powiat niżański utworzony z 7 gminnych jednostek samorządowych tj. :
1. Gmina i Miasto Nisko – pow. 142,46 km2 ilość mieszk. ok. 23tys.
2. Gmina i Miasto Rudnik n/S – pow. 78,71 km2 ilość mieszk. ok 10,5 tys.
3. Gmina i Miasto Ulanów – pow. 119 km2 ilość mieszk. ok. 9 tys.
4. Gmina Harasiuki – pow. 168,29 km2 ilość mieszk. ok. 6,5 tys.
5. Gmina Jarocin – pow. 90,43 km2 ilość mieszk. ok. 5,5 tys.
6. Gmina Jeżowe – pow. 124 km2 ilość mieszk. ok. 10 tys.
7. Gmina Krzeszów – pow. 62,8 km2 ilość mieszk. ok. 4400.

Powiat niżański, leżący w północnej części województwa podkarpackiego, od północnego wschodu graniczy z powiatami: janowskim i biłgorajskim z województwa lubelskiego, od zachodu z powiatem stalowowolskim, od południa z leżajskim, rzeszowskim i kolbuszowskim.

Teren Powiatu liczy 786 km2 co stanowi około 3,8% obszaru województwa podkarpackiego. Zamieszkuje go ponad 68 tyś. mieszkańców, co stanowi 3,2% ludności całego województwa podkarpackiego.