Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
bryg. mgr inż. Krzysztof Skrzypek


p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
kpt. mgr inż. Ireneusz Stafiej