Kierownictwo

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Skrzypek


Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
st. kpt. mgr inż. Ireneusz Stafiej