Szkolenia

Komenda Powiatowa PSP w Nisku organizuje szkolenia podstawowe zgodnie z  „Zasadami organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonymi przez Komendanta Głównego PSP w listopadzie 2015 r.

Zasady Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych pobierz

Program Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych pobierz

termin szkolenia podstawowego wrzesień – grudzień 2019 r.